PCR Master Mix Kalkulator

PCR Master Mix Kalkulator

PCR Master Mix Kalkulator

Kalkulator oblicza stężenia dla poszczególnych składników Master mixu do reakcji PCR. Wystarczy podać objętość wejściową (potrzebną do wyliczenia proporcji w danej objętości), objętości użytych składników jak jony magnezu, startery, bufor itp. oraz liczbę reakcji i objętość wyjściową dla obliczonych wyników. Jeśli mamy obliczoną ilość składników dla 1 reakcji 25 mikrolitrów wystarczy podać objętość wyjściową dla 1 próbki (np. 50 mikrolitrów) oraz liczbę reakcji a kalkulator przeliczy ile mikrolitrów każdego składnika mamy dodać do głównej mieszaniny, którą później wystarczy sobie rozpipetować na określoną ilość prób.

Kalkulator umożliwia dodatkowo zapisywanie i odtwarzanie reakcji (zapis w localStorage przeglądarki). Dodatkowo aplikacja może działać jako PWA.

Kalkulator można przetestować tutaj.

Wróblewski Piotr, 2023 (ver. 1.01.004)