Kanciarz - konwerter walut - aktualizacja

Kanciarz - currency converter

Kanciarz - konwerter walut - aktualizacja!

Changelog:

  • dodano zadanie CRONa w celu aktualizacji kursu walut (raz dziennie o godzinie 03:00
  • dane pobierane są z serwisu OpenExchangeRates a następnie zapisywane są do bazy danych
  • znacząca poprawa wydajności w porównaniu z poprzednim sposobem

Strona z aplikacją dostępna jest TUTAJ.

Wróblewski Piotr, 2023 (ver. 1.01.004)