Kanciarz - konwerter walut

It's a simple currency converter.

Kanciarz

Prosta aplikacja przeliczająca podaną kwotę z jednej waluty na wiele innych po aktualnym kursie.

Wystarczy wybrać walutę z listy, wpisać wartość do przeliczenia a w tabeli pojawią się już przeliczone po aktualnym kursie walut.

Aplikacja korzysta z API serwisu Open Exchange Rates by uzyskać kursy 168 najbardziej znanych walut na świecie.

Projekt na GitHub: kanciarz.

Aplikację można przetestować tutaj.

Wróblewski Piotr, 2023 (ver. 1.01.004)