For Gold and Sweetrolls - aktualizacja

For Gold and Sweetrolls - aktualizacja

For Gold and Sweetrolls - aktualizacja.

Changelog:

  1. zmiana głównego menu
  2. dodanie menu tworzenia bohatera
  3. system save/load (wymaga jeszcze poprawek)
  4. poziom zdrowia, głodu i pragnienia przedstawione w postaci pasków
  5. ukazanie aktualnej godziny i pory dnia przy pomocy zegara
  6. historia ostatnich działań postaci

Wróblewski Piotr, 2023 (ver. 1.01.004)